ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΚΑΝΟΝΕΣ & ΌΡΟΙ

STAR HELLAS & MISS HELLAS 2018

Ξεκίνησαν οι Δηλώσεις Συμμετοχής!


STAR HELLAS και MISS HELLAS 2018 Διαγωνισμός Ομορφιάς, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην Αθήνα.


Η εταιρία παραγωγής, "I AM ONE" προσκαλεί ανύπαντρες κοπέλες από 18 έως 26 ετών, να ζήσουν την μοναδική εμπειρία της διαδικασίας του διαγωνισμού Star Hellas και να κάνουν παράλληλα τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της λάμψης, της ομορφιάς και του θεάματος.

Οι φιναλίστ που θα συμμετέχουν φέτος στο διαγωνισμό και θα επιλεγούν μέσα από τη διαδικασία casting, θα ακολουθήσουν μια εντατική προετοιμασία με μαθήματα κινησιοτεχνίας, φωτογραφίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ MISS UNIVERSE (ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ) & MISS WORLD (ΜΙΣ ΚΟΣΜΟΣ)

Η μεγάλες νικήτριες Star Hellas & Miss Hellas θα λάβουν μοναδικά δώρα, ταξίδι στο εξωτερικό προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και χρηματικό έπαθλο σε συνδιασμό με ετήσιο συμβόλαιο modelling.

Πολύτιμα δώρα θα κερδίσουν και οι υπόλοιπες νικήτριες.

Δήλωσε Συμμετοχή | STAR HELLAS & MISS HELLAS 2018

Κανόνες ΣυμμετοχήςΓια να δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό Star Hellas & Miss Hellas 2018 πρέπει:
• Να είσαι Ελληνίδα υπήκοος.

• Ηλικία μεταξύ 18 έως 26 ετών.

• Να μην έχεις γεννήσει και να μην είσαι έγκυος.

• Να έχεις Ελληνικό διαβατήριο και να ισχύει τουλάχιστον έως τις 1 Ιανουαρίου 2021.

• Να μην είσαι παντρεμένη και να μην έχεις παντρευτεί στο παρελθόν.

• Οι διαγωνιζόμενες που είναι αρραβωνιασμένες πρέπει να παραμείνουν ανύπανδρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εφ’όσον εκλεγούν, νικήτριες τόσο στον Ελληνικό όσο και στου διεθνείς διαγωνισμούς Miss Universe ή Miss World.

• Να είσαι ελεύθερη να ταξιδέψεις και να λάβεις μέρος στο Miss Universe (αν εκλεγείς Star Hellas) και Miss World (αν εκλεγείς Miss Hellas).

Οι ανωτέρω Κανόνες Συμμετοχής ορίζονται από τους διεθνείς διαγωνισμούς Miss Universe και Miss World και η διοργανώτρια «I AM ONE» πρέπει να συμμορφώνεται με αυτούς.
IamOne180208 (1)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΗ προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και προσαρμόζεται στις διατάξεις του Κανονισμού:.

• τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει και τις πηγές τους,
• τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργάζεται κατά περίπτωση και τις νόμιμες βάσεις της επεξεργασίας τους,
• τους αποδέκτες των δεδομένων σας,
• τις προϋποθέσεις διαβίβασης των δεδομένων σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• τον χρόνο τήρησης των δεδομένων σας,
• τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε,
• τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα συγκεντρωθούν σε ειδικό φυλασσόμενο χώρο από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρίας η οποία είναι υπεύθυνη εκτέλεσης της επεξεργασίας και θα τηρηθούν σε αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υποψηφίων του Διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν.2472/1997 καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συγκεκριμένα, για την τήρηση του αρχείου αυτού έχει γίνει νόμιμα γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΟ νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα..

Η Συμμετέχουσα έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο και ιδίως αυτά που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ του Ν.2472/97 καθώς και στα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Αποδέκτες θα είναι μόνο τα ειδικά εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα της Διοργανώτριας και του Σταθμού και κάθε υποκείμενο των δεδομένων, όσον αφορά τα δικά του δεδομένα. Η επεξεργασία δεν θα είναι αυτοματοποιημένη. Τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν στο αρχείο θα προέρχονται μόνο από τις ίδιες τις Συμμετέχουσες και θα περιορίζονται σε εκείνα τα δεδομένα που έχουν περιληφθεί στην αίτηση /δήλωση υποψηφιότητας και τα τυχόν συνοδευτικά τους.

Η Συμμετέχουσα έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο και ιδίως αυτά που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ του Ν.2472/97 καθώς και στα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Αποδέκτες θα είναι μόνο τα ειδικά εξουσιοδοτημένα φυσικά πρόσωπα της Διοργανώτριας και του Σταθμού και κάθε υποκείμενο των δεδομένων, όσον αφορά τα δικά του δεδομένα. Η επεξεργασία δεν θα είναι αυτοματοποιημένη. Τα προσωπικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν στο αρχείο θα προέρχονται μόνο από τις ίδιες τις Συμμετέχουσες και θα περιορίζονται σε εκείνα τα δεδομένα που έχουν περιληφθεί στην αίτηση /δήλωση υποψηφιότητας και τα τυχόν συνοδευτικά τους. Η Συμμετέχουσα έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα της οποτεδήποτε το θελήσει μέχρι την οριστική καταστροφή /διαγραφή τους. Εάν μετά την αποστολή/υπογραφή της αίτησής η Συμμετέχουσα αλλάξει γνώμη, έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών της δεδομένων από το αρχείο πριν την ημερομηνία οριστικής διαγραφής του. Η εταιρία θα διαγράψει τα δεδομένα μέσα το αργότερο σε δέκα πέντε ημέρες (15) μέρες από την παραλαβή του εγγράφου αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, τα πιο πάνω στοιχεία που υποβάλλονται και καταχωρούνται στο πιο πάνω αρχείο, καταστρέφονται /διαγράφονται από το αρχείο, εντός το αργότερο ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν ζητηθεί η διαγραφή τους πιο πριν από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω.